Terje Krogstad, tidligere lensmann i Ringsaker og driftsenhetsleder i Innlandet politidistrikt orienterer om russituasjonen i kommunen. Mona og Arne Bratland gjester møtet med foredraget «Tør du?», og forteller om hva som skjedde da deres eldste sønn døde etter å ha prøvd MDMA for første gang.

Tidspunkt: Mandag 6. mai 2019 kl. 18:00-20:00
Sted: Teatersalen, Brumunddal

Program for dagen

Velkommen v/ SLT-koordinator Tina K. Fossengen.

Politiet orienterer
Terje Krogstad, Geografisk Driftsenhetsleder og politistasjonssjef, orienterer om:

  • Status for Politireformen og nye Innlandet politidistrikt  
  • Ungdom og rus
  • Utvikling over tid og status i dag
  • Hvordan jobber politiet for å forebygge narkotikakriminalitet

 
Hva gjør kommunen?

SLT står for samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak. SLT-koordinator Tina K. Fossengen informerer om kommunens rusforebyggende arbeid og hvordan foreldre/foresatte og lokalsamfunnet kan bidra i dette arbeidet.

Foredraget «TØR DU?»
Mona og Arne Bratland forteller om hva som skjedde da deres eldste sønn døde etter å ha prøvd MDMA for første gang. 

Foredraget handler om hvilken risiko de unge utsetter seg for ved å prøve eller bruke de lettest tilgjengelig narkotiske stoffene, med fokus på MDMA/ecstasy og cannabisproduktene hasj og marihuana.

  • Hva er MDMA og hvilke psykiske og fysiske skadevirkninger kan dette stoffet medføre?
  • Cannabisproduktene hasj og marihuana inneholder mye mer av virkestoffet THC nå enn for ti år siden. Hvordan påvirker det unge hjerner under utvikling?
  • Hvor kan foreldre og voksne holde seg oppdatert på dagens narkotiske stoffer?
  • Hvordan kan foreldre/foresatte snakke med ungdom om narkotika?

Les mer om foredraget
 

Folkemøtet er åpent for alle og krever ingen påmelding. Velkommen!