Frikjøpte politikere

 

28. november 2018  

Mjøsparken: Orientering om prosjektet med påfølgende befaring på området.
Sted: møterom 1, kommunebygget, Brugata 2, Brumunddal.
Tid: Kl. kl. 9:00

 

Refusjonsskjema

Refusjonsskjemaet benyttes ved krav om refusjon av utgifter i forbindelse med pålagte oppdrag som politiker.

Last ned skjemaet her.