Frikjøpte politikere

Onsdag 20. mars kl. 10:00 – 12:00 Møte med Åsamarka Bonde og Småbrukarlag, Monssveen på Ring. Sted: Syljuåsvegen 90, 2372 Brøttum.
Onsdag 27. mars kl. 9:00, møterom 1, kommunebygget. Informasjon om aktiviteter, Galla og Prøysen.

Refusjonsskjema

Refusjonsskjemaet benyttes ved krav om refusjon av utgifter i forbindelse med pålagte oppdrag som politiker.

Last ned skjemaet her.