Frikjøpte politikere

Informasjonsmøte
Dato: Onsdag 29.11.2017
Klokkeslett: 9.00
Sted: Møterom 1, kommunebygget
Agenda: Gjennomgang av årshjul arrangementer 2018.

Refusjonsskjema

Refusjonsskjemaet benyttes ved krav om refusjon av utgifter i forbindelse med pålagte oppdrag som politiker.

Last ned skjemaet her.