Informasjonshefte for Buttekvern og Fredheimvegen barnehager


Felles informasjonshefte for Buttekvern og Fredheimvegen barnehager.

Heftet skal gi mest mulig aktuelle og relevante opplysninger som gjelder enheten. Dettte heftet må sees i sammenheng med den enkelte avdelings årsplan.