– Dette er et tilbud for deg om ønsker å mestre helseutfordringer bedre.  «Ta styring!» 
er et gruppebasert kurs som har som mål å øke livskvaliteten til den enkelte deltaker, sier Ragnhild Platou Borgersen fra Frisklivssentralen i Ringsaker. 

Kurset går over seks uker og starter opp 30. januar. 

– Kursdeltakerne  møtes i 2 ½ time hver gang, seks ganger. Vi vil ha en motivasjonssamtale med de som melder seg på i forkant av kursstart, for å kunne gi den enkelte deltaker et så godt tilbud som mulig, legger Borgersen til.

Moderat fysisk aktivitet inngår som en del av kursopplegget, som for eksempel enkle yogaøvelser, pusteteknikker eller gåturer.

Kurset er fulltegnet.