Postene skulle gjennomføres klassevis og for hver aktivitet elevene gjorde, fikk de poeng til klassen sin. Mange av postene krevde godt samarbeid mellom elevene, mens et par av de var individuelle aktiviteter. Uansett,- alle måtte stå på for at klassen deres skulle få flest mulig poeng! Og så blir det spennende på torsdag når det er fellessamling i gymsalen, for da får vi vite hvem som blir månedens Friskus!