Planen er utarbeidet av omsorgskomiteen, og har et todelt formål:

  • Hvordan kan Ringsaker kommune som offentlig virksomhet bidra til/tilrettelegge for at frivillige kan drive sin virksomhet?
  • Hvordan kan kommunens ulike enheter få til og videreutvikle et godt samarbeid med frivilligheten i Ringsaker?

I høringsrunden ønskes innspill på alle planens forslag til tiltak. Er tiltakene relevante, tilstrekkelige og tydelige nok? Er det andre konkrete tiltak/samarbeidsformer som kan bidra til økt frivillighet i Ringsaker kommune?
 
Last ned høringsutkast og høringsbrev.

Høringsinnspill sendes til postmottak@ringsaker.kommune.no eller til Ringsaker kommune, Brugata 2, 2381 Brumunddal.
Under arbeidet med planen er det også laget en versjon med noe mer informasjon om bakgrunn og status. Denne kan fås ved henvendelse på telefon 62 33 53 06 eller inv@ringsaker.kommune.no.