Frivillig sektor er en av de viktigste bidragsyterne til fellesskapsarenaer og aktiviteter som bidrar til trygghet, mestring og tilhørighet for befolkningen. Derfor er det viktig å heie fram og synliggjøre frivilligheten i kommunen vår.

Festivalen skapes av bidragene fra de frivillige lag og foreningene som ønsker å delta. Det blir en flott anledning til å vise fram det store mangfoldet av aktivitetstilbud som finnes i Ringsaker. Festivalen er også en fin arena for rekruttering til frivilligheten. 

Det blir mulig å vise fram sin kjerneaktivitet og invitere publikum med i det som presenteres. Her vil det bli spennende aktiviteter for store og små og aktiviteter å gjøre sammen. Festivalen er i tillegg en arena for integrering og et bidrag for å styrke samarbeidet mellom frivillig sektor og Ringsaker kommune.

Arrangørene av dagen er Ringsaker kulturråd, Ringsaker idrettsråd, Frivilligsentralen i Brumunddal, Frivilligsentralen i Moelv og VilMer i samarbeid med Ringsaker kommune. 

Er du engasjert i et lag eller en forening som ønsker å delta? Da kan du melde deg på festivalen nå!

Har du spørsmål vedrørende festivalen eller påmelding? Kontakt folkehelsekoordinator Ingeborg Nordlund på telefon 995 22 273 på e-post inno@ringsaker.kommune.no

Meld deg på her!