Som en del av helhetlig satsing på sykkel i sykkelbyen Brumunddal skal Statens vegvesen (SVV) utbedre nevnte strekningen.

Planendringen ble vedtatt av planutvalget 6. desember 2017, sak 116/17.

Plandokumentene kan sees i Plandialog. Ved eventuell klage, oppfordres det til at klagen sendes inn via funksjonen "Gi tilbakemelding" i plandialog. Klage kan også sendes til kommunen i e-post eller brev. Siste frist for klage er 7. januar 2018. 

Krav om innløsning etter plan- og bygningslovens § 15-2 eller krav om erstatning etter § 15-3 må være framsatt overfor Ringsaker kommune innen 3 år.