Gangstien i Boligvika vil være stengt i uke 11. I forbindelse med byggingen av nye Moelv vannverk skal det sprenges fjell i grunnen, og stien må derfor stenges i denne perioden. Vi beklager de ulempene dette medfører.