Her kan du lese Infoskriv juni 2017.

Skolemelk kan allerede bestilles her.

Vi ønsker alle elever velkommen til et nytt skoleår mandag 21. august. 2.-7. trinn starter som alltid kl. 8.30, og de nye 1. trinnselevene kommer kl. 9.00. 

Fram til da - riktig god sommer!