I barnehagen bruker vi programmet «Grønne tanker – glade barn» for å hjelpe barna til å utvikle et godt språk for følelser, og for kommunikasjon også om sterke følelser og vanskelige situasjoner. Materiellet brukes i samlingsstunder, samtaler, lesestunder og i lek med barna, gruppevis og én-til-én. Barna lærer om følelser og «røde og grønne tanker» og blir kjent med tenkebamsene Rød og Grønn. Barna øver på å gi seg selv og hverandre støtte og trøst når noe blir litt vanskelig eller skummelt, og på følelseshåntering.

Grønn bamsen setter ord på de gode tankene, og rød bamsen de triste og vonde tankene. Alt foregår i Maurtua barnehage og vi blir godt kjent med barna Roald, Emil og Trine. Det gjør vi via en flipoverbok som brukes på hver samling. Det følger også med en bok med gjenkjennende historier knyttet til de samme barna og det har blitt utviklet ulike spill til de ulike temaene. Spillet har vi brukt i samling på vår interaktive tavle.