Tre dager i uka har Askeladdene våre samling med  Grønne tanker glade barn. Ringsaker kommune satser sterkt på å bedre barns psykiske helse og dette er et satsningsområde både i de kommunale barnehagene, barneskolene og ungdomsskolene i Ringsaker kommune.
Hensikten med «Grønne tanker glade barn» og med psykologisk førstehjelp er å stimulere barn og unges tanke – og følesesbevissthet.
I Buttekvern barnehage er det de eldste barna som i hovedsak som skal være med på samlingene. Det er tilsammen 18 samlinger som tar for seg grunnfølelsene, hjelper barna til å sette ord på følelser og tanker, og å skille på hva som er tanker og hva som er følelser. Samlingene skal gi barna et verktøy til å styrke de grønne tankene og svekke de røde tankene. De andre barna på storbarnsavdelingene vil også bli kjent med «Grønne tanker, glade barn» da dette skal være en synlig del av vår hverdag.