Husbankens grunnlån skal bidra til å fremme viktige boligkvaliteter som miljø og tilgjengelighet (universell utforming) i ny og eksisterende bebyggelse. Grunnlånet er mest interessant for deg som skal oppgradere eksisterende bolig, men Husbanken tilbyr også lån til bygging av nye boliger. 

Grunnlån har gunstige betingelser og passer for deg som er opptatt av miljø, lavt energibehov og en bolig som er brukbar i alle livsfaser. Alle kan søke om grunnlån. For å få lån må du ha fast inntekt og tilstrekkelig betjeningsevne. 

Mer informasjon finner du på husbanken.no.