Hjemmehjelp og praktisk bistand skal medivrke til at de som trenger det, får nødvendig praktisk hjelp i hjemmet. Dette kan være renhold av rom som er i daglig bruk, hjelp til oppvask, bestille matvarer, skift av sengetøy og vask av klær. 

Søknad om hjemmehjelp og praktisk bistand sendes til det omsorgsdistriktet du tilhører. Tjenesten gis etter en hjemmebesøk og individuell vurdering av din helhetlige situasjon.