Hjemmesykepleie skal bidra til å sikre at du får ivaretatt grunnleggende helsehjelp i hjemmet. Tjenesten skal ytes av autorisert personell, og bygge på en helsefaglig vurdering. 

Tjenestene kan omfatte både behandling av helseproblemer, og opplæring/veiledning som kan bidra til å fremme din egen helse. Hjemmesykepleie kan gis til alle tider av døgnet, avhenging av dine behov. 

Søknad om hjemmesykepleie sendes til enhet for tjenestetildeling og samordning, via felles søknadsskjema som finnes under fanen søk på tjenester. Tjenestene tildeles etter hjemmebesøk, samt individuell og helhetlig vurdering av dine hjelpebehov. Hjemmesykepleie og personlig assistanse er gratis.