Fagerlund skole ligger i Brumunddal, nordøst fra sentrum. Skolen ble tatt i bruk i 2006, er bygd for tre paralleller og kan romme 588 elever. Per i dag har vi omlag 575 elever. Det er nærmere 100 voksne som har sitt daglige virke ved skolen.

Skolen er flerkulturell med rundt 30 nasjoner representert. Vi har morsmål-/tospråklig undervisning i ti ulike språk. SFO har egne lokaler innenfor skolebygningen. I tilknytning til skolen er det bygd en ny idrettshall som kan deles i tre haller innvendig. Denne sto ferdig juni 2006.

Fagerlund skole er FOKUS-skole og partnerskole med Høgskolen i Hedmark.

Vår visjon er: Med arbeidsglede – mot nye mål

Vi arbeider for en skole som: 

  • Setter eleven i sentrum

  • Gjennom faglig utvikling, samarbeid og variasjon skaper et godt læringsmiljø.

  • Lar eleven oppleve mestring hver dag.

  • Arbeider for elevenes trivsel. 

Skolens prioriterte områder er:

  • Tilpasset opplæring

  • Veiledet lesing og matematikk

  • Læringsstrategier

  • Elevsamtalen

  • IKT

  • Fokusskole

Fagerlund skole jobber i tråd med Ringsaker kommunes program for systematisk lese- og skriveopplæring. Kvalitet i vårt arbeid og foreldresamarbeid settes alltid i fokus ved vår skole.