Mørkved skole er en forsterket skole med 281 elever og 59 ansatte i bydelen Mørkved. Siden desember 2014 har det pågått arbeid med å bygge ny skole, og høsten 1. august 2016 var nyskolen ferdig og elever og ansatte kunne endelig ta den flotte skolen i bruk. 

Skolen ligger fint til med gode uteområder som stimulerer til fysisk aktivitet, lek og læring. Uteområdet er variert med blant annet kunstgressbane, akebakke, sykkelløype, lekeapparater og grøntområder for å nevne noe. 

Skolen arbeider systematisk mot økt læringsutbytte for den enkelte elev. Dette vises blant annet gjennom vårt fokus på den grunnleggende skrive- og regneopplæringen, samt veiledet lesing på mellomtrinnet. Skolebiblioteket er også et viktig element i dette arbeidet. Vi har en egen skolebibliotekar som er aktivt inne på alle trinn. 

I tillegg til vår faglige satsning, legges det stor vekt på å utvikle kreativitet hos elevene. Skolen har gjennom årene hatt store og flotte oppsetninger. Den siste som en del av Prøysenjubileet. Her var alle skolens elever med! 


Skolens visjon er: Glade barn i et positiv læringsmiljø 

Skolens hovedmål er: Sammen om en god skole