Skolemiljøutvalget (SU) er skolens høyeste rådsorgan. Medlemmene blir valgt på det første møte hver høst i september/oktober.

 

Leder Kai Smeby
Sekretær Rektor
Kommunerepresentant Anne Lise Mellbye
Medlemmer Brit E. Lundstein (andre tilsatte)
  Heidi Bakken (lærer)
  Hanne Kise (andre tilsatte)
  Gina Gubberud
  Marianne Petrud
Elevrepresentanter Mathilde Hatterud (7.trinn)
  Siver Høitomt (6.trinn)
  Mari Solhjem Aas (6.trinn)