Even Syversen Ringstads legat

På grunn av lav rente blir det i 2019 ingen utdeling fra Even Syversen Ringstads legat.

A. N. Onsum Legat

På grunn av lav rente blir det i 2019 ingen utdeling fra A.N. Onsum legat.

Else Olave Dokkens legat av Ringsaker

Rentene av legatet deles ut til barn i Ringsaker kommune som lider av Cerebral parese.
Søknaden vedlagt legeattest sendes legatets leder innen søknadsfristen 1. juni 2019.

Asbjørn N. Sletvold
Bekkedalsgutua 85
2616 Lismarka
eller  på e- post: nico-sl@online.no

Ringsaker legatfond

På grunn av lav rente blir det i 2019 ingen utdeling fra Ringsaker legatfond.