Har du har planer om å investere i landbruksbygg i 2019? Meld ifra til landbrukskontoret innen 1. desember d.å. dersom du ønsker å søke på investeringsmidler for prosjekt som skal igangsettes våren/sommeren 2019. 

Se eget vedlegg med nærmere informasjon PDF document ODT document .