Skoledagen avsluttes klokken 12.40. SFO åpner derfor en time tidligere både for de elevene som har SFO-plass og de elevene som har gitt beskjed om at de ønsker å være på SFO fra 12.40 til 13.40. Første skoledag etter nyttår er tirsdag 2. januar klokken 08.30. Her kan dere lese Mørkvednytt for julen 2017.