Drift av kommunal veger ivaretas av Teknisk drift. Ringsaker kommune har ansvaret for 225 km med kommunale veger. I tillegg kommer 35 km gang- og sykkelveger. Statens vegvesen har ansvar for alle fylkesveger. 

For å få oversikt over hvilke veger som er kommunale, private og statlige kan du gå inn på kartet over kommunen.

  • Under karttype merker du av for "samferdsel"
  • Zoom inn på det aktuelle området