Telefonen er bemannet hverdager i tidsrommet 07.00-15.00  og hele døgnet i helg og helligdager.