Kontaktpersoner

Anne-Tove Brukstuen Enhetsleder

aob@ringsaker.kommune.no

62336573
Mariann Byrløkken Arbeidsleder byr@ringsaker.kommune.no 62336573
Turid Gullhav Merkantil tgu@ringsaker.kommune.no 62336573
Merethe Johannessen Pedagogisk leder på avdeling Snørvillen merethe.johannessen@ringsaker.kommune.no   62336578
Ingrid Solemsjø Pedagogisk leder på avdeling Ludden ingrid.solemsjø@ringsaker.kommune.no   62336575
Karina Dalhaug Pedagogisk leder på avdeling Lykjebo karina.dahlhaug@ringsaker.kommune.no 62336574

 

Avdelinger

Snørvillen Småbarnsavdeling, 12 plasser
Ludden Storbarnsavdeling, 18 plasser
Lykjebo Storbarnsavdeling, 18 plasser