Kreftkoordinatoren kan hjelpe med

Kreftkoordinatoren i Ringsaker kommune er ansatt i Kommunalmedisinsk senter (KMS) og har kontorplass ved Tømmerli bo- og aktivitetssenter i Brumunddal.

Kreftkoordinatoren tilbyr:

  • Råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering, lindrende omsorg og omsorg ved livets slutt.
  • Hjelp til lindring av symptomer og plager.
  • Gi informasjon om tjenestetilbudet i og utenfor kommunen.
  • Hjelp til samordning av tilbud og tjenester til personer med kreft, til personer med annen alvorlig kronisk sykdom og deres pårørende.
  • Være et bindeledd mellom ulike tjenestenivåer og andre aktuelle samarbeidspartnere(slik som sykehus, fastlege, NAV, sosionom, helsestasjon, skole/barnehage, fysioterapeut, ergoterapeut, kontaktsykepleiere i kommunen, hjemmetjenesten, kort- og langtidsavdelinger, rehabilteringsenheter, prest).

Kreftkoordinatorens funksjon

  • Være til hjelp med å koordinere og tilrettelegge hverdagen for personer med kreft og deres pårørende på best mulig måte.
  • Være ansvarlig for å samordne tilbud og tjenester rundt personer med kreft i kommunen.
  • Være lett tilgjengelig for den som er syk og dens pårørende.
  • Bidra til gode rutinen og systemer for kreftomsorg og lindrende omsorg i kommunen.

Ressursgruppe for kreftomsorg og lindrende omsorg

Ringsaker kommune har etablert en ressursgruppe for kreftomsorg og lindrende omsorg. Gruppen består av kontaktsykepleiere fra alle  pleie – og omsorgsdistrikter i kommunen, Kommunalmedisinsk senter og rådgiver fra helse- og omsorgsseksjonen.

Kontaktsykepleiere i Ringsaker kommune

Distrikt Moelv
Toril Medlien
Tlf : 62 33 57 71

Distrikt Nes
Anne Rosenlund                                               
Tlf : 62 33 66 90

Distrikt Brumunddal
Bente Berntsen
Tlf: 62 36 20 57

Britt Kråkevik                                      
Tlf: 62 36 20 17

Kommunalmedisinsk Senter
Kirsti Hagen- Martinsen
Tlf : 62 36 20 93

(med forbehold om endringer av telefonnummer og kontaktpersoner)

Kontakt kreftkoordinatoren

Kreftkoordinator Heidi Nordsveen

Telefon:
48 13 20 58/ 62 36 20 46
E-post:
heidi.nordsveen@ringsaker.kommune.no

Besøksadresse:
Tømmerli bo – og aktivitetssenter
Børkevegen 11, 2385 Brumunddal

«Hva med meg» - en møteplass for pårørende

Voksne pårørende (over 18 år) til pasienter fra Hamar, Stange og Ringsaker som mottar lindrende omsorg, er velkommen til treff fire kvelder i høst. 
                  
Kreftkoordinatorer og kreftsykepleiere i Hamar, Stange og Ringsaker arrangerer dette kurset som et kommunesamarbeid. Kurset har blitt arrangert tidligere med gode tilbakemeldinger, og en kreftsykepleier deltar på alle samlingene. 

På de respektive kveldene deltar kokk, lege, sosionom og yogainstruktør. De holder innlegg og er tilstede for å delta i samtaler. 

Om kurset:
Møteplassen gir mulighet for faglige innspill og utveksling av erfaringer. Temaene vil ha fokus på pårørendes helse, å være pårørende over tid, samhandling med helsevesenet og andre instanser. Temaer kan også springe ut fra deltagernes ønsker. 

Hvor: 
Hospice Sangen, Lovisenberg Diakonale Sykehus. Høyensalsgt.74. 2317 Hamar 

Datoer:  
1. oktober, 8. oktober, 15 oktober og 22. oktober

Tid: 18.00-20.30

Påmelding og spørsmål sendes til: 

heidi.nordsveen@ringsaker.kommune.no
eller på telefon 481 32 058

Påmeldingsfrist: 23. september