Kreftkoordinatoren kan hjelpe med

Kreftkoordinatoren i Ringsaker kommune er ansatt i Kommunalmedisinsk senter (KMS) og har kontorplass ved Tømmerli bo- og aktivitetssenter i Brumunddal.

Kreftkoordinatoren tilbyr:

 • Råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering, lindrende omsorg og omsorg ved livets slutt.
 • Hjelp til lindring av symptomer og plager.
 • Gi informasjon om tjenestetilbudet i og utenfor kommunen.
 • Hjelp til samordning av tilbud og tjenester til personer med kreft, til personer med annen alvorlig kronisk sykdom og deres pårørende.
 • Være et bindeledd mellom ulike tjenestenivåer og andre aktuelle samarbeidspartnere(slik som sykehus, fastlege, NAV, sosionom, helsestasjon, skole/barnehage, fysioterapeut, ergoterapeut, kontaktsykepleiere i kommunen, hjemmetjenesten, kort- og langtidsavdelinger, rehabilteringsenheter, prest).

Kreftkoordinatorens funksjon

 • Være til hjelp med å koordinere og tilrettelegge hverdagen for personer med kreft og deres pårørende på best mulig måte.
 • Være ansvarlig for å samordne tilbud og tjenester rundt personer med kreft i kommunen.
 • Være lett tilgjengelig for den som er syk og dens pårørende.
 • Bidra til gode rutinen og systemer for kreftomsorg og lindrende omsorg i kommunen.

Ressursgruppe for kreftomsorg og lindrende omsorg

Ringsaker kommune har etablert en ressursgruppe for kreftomsorg og lindrende omsorg. Gruppen består av kontaktsykepleiere fra alle  pleie – og omsorgsdistrikter i kommunen, Kommunalmedisinsk senter og rådgiver fra helse- og omsorgsseksjonen.

Kontaktsykepleiere i Ringsaker kommune

Distrikt Moelv
Toril Medlien
Tlf : 62 33 57 71

Distrikt Nes
Anne Rosenlund                                               
Tlf : 62 33 66 90

Distrikt Brumunddal
Bente Berntsen
Tlf: 62 36 20 57

Britt Kråkevik                                      
Tlf: 62 36 20 17

Kommunalmedisinsk Senter
Kirsti Hagen- Martinsen
Tlf : 62 36 20 93

(med forbehold om endringer av telefonnummer og kontaktpersoner)

Kontakt kreftkoordinatoren

Kreftkoordinator Heidi Nordsveen

Telefon:
48 13 20 58/ 62 36 20 46
E-post:
heidi.nordsveen@ringsaker.kommune.no

Besøksadresse:
Tømmerli bo – og aktivitetssenter
Børkevegen 11, 2385 Brumunddal

GULL-treff - en møteplass for deg som gjennomgår alvorlig sykdom

Velkommen til GULL-treff

 • Gull-treff er en møteplass for deg som gjennomgår alvorlig sykdom eller tidligere har vært alvorlig syk.
 • Gull-treff er en møteplass for deg  som akkurat har fått en alvorlig diagnose og skal starte, eller er i et behandlingsforløp. 
 • Gull-treff er en møteplass for folk i samme livssituasjon.
 • Tilbudet er gratis.
 • Enkel bevertning.
 • Noen treff er temabestemt, men ellers tar vi uformell prat. 
 • Ønsker om tema kan rettes til kreftkoordinator.
 • Denne møteplassen har som visjon å bidra til mestrinG, hUmor, Livslyst og muLigheter, derfor GULL-treff!

Sted:

Tømmerli bo- og aktivitetssenter, 1. etasje.
Børkevegen 11, 2385 Brumunddal.

Tid:

Den første onsdagen hver måned (bortsett fra juni/juli/august) fra kl. 18.00 – 20.00. 

Spørsmål?

Kontakt kreftkoordinator Heidi Nordsveen på telefon 48 13 20 58