– Dette tar vi veldig alvorlig, og vi kontaktet politiet umiddelbart. Saken er under etterforskning. De foresatte er informert, og skolen er i dialog med dem. Vårt fokus nå er å ivareta de berørte på best mulig måte, og å bistå politiet i deres etterforskning, sier kommunalsjef Anne Kari Thorsrud.
 
Den ansatte er ikke på jobb.

Kontaktperson: 

Kommunalsjef Anne Kari Thorsrud, tlf. 414 42 261