Ringsaker kommune deler årlig ut priser innen kultur og idrett under forutsetning av at Kommunestyret bevilger de nødvendige midler. Prisene deles ut under RingsakerGallaen, og her hedres også alle utøvere som i inneværende år har oppnådd medaljeplassering i internasjonale mesterskap.

Følgende priser deles ut: 

  • Ringsakerprisen
  • Idrettsstipendet
  • Årets idrettsleder
  • Årets kulturformidler
  • Årets talent
  • Byggeskikksprisen
  • Omsorgsprisen
  • Inkluderingsprisen