På Brumunddal torg og i Moelv sentrum arrangeres det årlig en lang rekke aktiviteter, markeder og kulturopplevelser i kommunal regi på lørdager. «Lørdag klokka 12» er blitt et begrep, og er det torgsesong vil det skje noe på torget på dette tidspunktet. Alle kommunale torgarrangement har gratis deltakelse.

Torgets sesonger deles inn i tre: Istid (januar og februar), sommertid (mai til oktober) og juletid (slutten av november og desember). 

Programmet for sommersesongen 2018 ser du her

Ønsker du å bruke Brumunddal torg eller Moelv sentrum til en aktivitet?
Henvend deg til Servicesenteret:
Telefon: 62 33 50 00
E-post: postmottak.servicesenteret@ringsaker.kommune.no

Ønsker du å delta på et av kommunens egne lørdagsarrangement eller har du spørsmål rundt disse aktivitetene?
Henvend deg til byutvikler Monica Østenheden:
Telefon: 99 56 64 06
E-post: olm@ringsaker.kommune.no