Målgruppe

De som skal jobbe som salgs- og skjenkekontrollører.

Hvordan tar jeg prøven?

Du melder deg opp til prøven ved å fylle ut oppmeldingsskjemaet som du finner under "skjemaer". Oppmelding må skje senest kl 15.00 dagen før prøven avholdes.

Det vil bli avholdt prøver følgende datoer:

 • 18. januar 2018 kl 13.00
 • 15. februar 2018 kl 13.00
 • 15. mars 2018 kl 13.00
 • 12. april 2018 kl 13.00
 • 24. mai 2018 kl 13.00
 • 28. juni 2018 kl 13.00
 • 22. august 2018 kl 13.00
 • 12. september 2018 kl 13.00
 • 17. oktober 2018 kl 13.00
 • 14. november 2018 kl 13.00
 • 5. desember 2018 kl 12.00

Hjelpemidler: Ved kunnskapsprøven for kontrollører kan du kun ta med ordbok. Mobiltelefon under prøven er ikke tillatt. Hvis du har behov for 30 minutter ekstra tid, må du framlegge legeerklæring.

Ta med gyldig legitimasjon.

Pris

Før du avlegger prøven, må du betale et gebyr på kr 400,-. Dersom du ikke består prøven, kan den tas på nytt neste gang vi avholder prøve. Du må betale gebyr for hver oppmelding.

Innbetaling av gebyret gjøres til kontonummer 1810.07.00146. Betalingen merkes med: 1600.342000.2426 + navnet på den som skal ta prøven.

Veiledning

De som skal jobbe som salgs- og skjenkekontrollører har samme pensum som både butikker og skjenkesteder. Formålet er å kunne utføre en forsvarlig salgs- og skjenkekontroll. Det er en fordel å ha lest "Veileder i salgs- og skjenkekontroll" utgitt av Helsedirektoratet.

På nettsteder, bibliotek og hos bokhandlere er det mulig å finne den fagkunnskap som trengs for å bestå kunnskapsprøven for kontrollører.