Formålet med analysen er å se i hvilken grad det leveres kvalitet på tjenestene sett opp mot medgått ressursbruk. Unikt for analysen kalt Kvalitet19, er at det for første gang kobles kvalitet og ressursbruk i en slik analyse. Ringsaker kommune scorer maksimalt på kvalitet og ressursbruk innenfor omsorgstjenester sammenlignet med andre kommuner i sin KOSTRA-gruppe (gruppe 13). 

Ringsaker kommune har en kvalitetsscore på 100 og en kostnadseffektivitetsscore på 100. Dette gjør kommunen til en beste-praksis kommunene i KOSTRA-gruppe 13. Førsteplassen deles med Drammen, Asker, Grimstad, Oppegård, Røyken og Tønsberg.

Kostragruppe 13 består av alle norske kommuner med mer enn tjue tusen innbyggere i 2013, med unntak av de fire største byene – i alt 49 norske kommuner.
Undersøkelsene er basert på KOSTRA-data fra 2017. 

Kommuneanalysen Kvalitet19 for Ringsaker kommune finner du her