Tradisjonen tro avholdt vi også i år Kylstad OL med friidrettsaktiviteter, lek og Unicef-runde. Sol og flotte høstfarger lagde ei flotte ramme rundt aktivitetsdagen vår. Elevene ble delt opp i seks grupper på tvers av trinn og rullerte mellom de forskjellige stasjonene. Mellomtrinnet hadde også muligheten til å ta idrettsmerke. På slutten av dagen sprang elevene Unicef-runden som er et tiltak for å samle inn penger til Unicef sitt arbeid for barn i utviklingsland. På Kylstad har vi ei rundløype på ca. 500 m som elevene løper så mange runder i som de klarer på 45 minutter. På forhånd har de skaffet seg private sponsorer, gjerne nære slektninger, som donerer et avtalt beløp pr. runde eleven løper. I år går pengene til å bygge skoler for barn i Afrika. For å holde motivasjonen oppe underveis i løpingen serveres det frukt og drikke til deltakerne.