Stilling:

Adjunkt ved Moelv skole

Utdanning og bakgrunn:

Begynte å jobbe i Ringsaker kommune i 1999. Er utdannet førskolelærer og har tatt videreutdanninger i grunnleggende lese- og skrive og matematikkopplæring, norsk, andrespråkspedagogikk og nå matematikk. Jobber nå som kontaktlærer på 1. trinn og er teamleder for 1.-3. trinn på Moelv skole.

Hvordan er en typisk arbeidsdag er for deg?

En typisk arbeidsdag starter med å sjekke fravær og vikarbehov på teamet mitt. Så er det undervisning på 1. trinn. Det er for- og etterarbeid i fagene, samarbeid med kolleger, foreldre etc. En varierende arbeidsdag, ingen dag er lik.

Hva liker du med å jobbe i Ringsaker kommune?

Har en fantastisk arbeidsplass med gode kolleger. I tillegg har vi en kommune som satser på skole og oppvekst.

Hvordan er Ringsaker kommune som arbeidsgiver?

Opplever kommunen som en trygg arbeidsgiver som setter pris på sine ansatte. I forhold til skole satser de på videreutdanning for lærere, så i år studerer jeg matematikk ved Universitetet i Agder gjennom denne ordningen.