Landbrukskontoret er lokalisert i Landbrukssenteret på Rudshøgda. Kontoret har til sammen 13 fast ansatte, hvorav en landbruksvikar og fire personer tilknyttet fallviltordningen. Totalt 9,06 årsverk.