Visning: A A | A A A
Barn blir undersøkt hos legen.

Lege

Kommunen har avtale med 25 fastleger som har sine fastlegepraksiser i kommunen. I tillegg er det etablert en turnuslege. Fastlegene er etablert i fastlegekontorer i Brumunddal, Moelv, Nes og Brøttum. Les mer om fastlegeordningen på helsenorge.no

Her kan du bytte fastlege

Det er også to privatpraktiserende spesialister (kirurgi og urologi) som har etablert sin praksis i kommunen. Begge er tilknyttet Moelv spesialistsenter. Privatpraktiserende spesialister driver sin virksomhet etter avtale med helseforetakene.

Legetjeneste på sykehjem
14 av fastlegene har avtale om å ivareta legetjenester til de som bor på sykehjem (sykehjemslege). De fleste av sykehjemslegene er ansatt i 20 prosent stillinger, og til sammen er det ca. 2,5 stillinger som sykehjemslege i kommunen. Det er også ansatt egen sykehjemsoverlege i kommunen.

Helsestasjonslege
Helsestasjonen i Ringsaker har en egen helsestasjonslege tilknyttet sin virksomhet. Mer informasjon om denne virksomheten finnes på helsestasjonens egen side.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut
Levert av CustomPublish AS