Kommunen skal straks yte helse- og omsorgstjenester til den enkelte når det må antas at den hjelp kommunen kan gi er påtrengende nødvendig (helse- og omsorgstjenesteloven, §3-5). På kveldstid, i helger og høytidsdager har Ringsaker kommune har inngått avtale om interkommunal legevakt på Hamar og Lillehammer.

Postadresser som tilhører Lillehammer interkommunale legevakt:

 • Moelv
 • Mesnali
 • Sjusjøen
 • Lismarka
 • Næroset
 • Åsmarka
 • Brøttum

Åpningstid på hverdager er kl. 15.00 - 08.00.

Postadresser som tilhører Hamar interkommunale legevakt:

 • Furnes
 • Nes
 • Stavsjø
 • Gaupen
 • Rudshøgda
 • Brumunddal

Åpningstid på hverdager er kl. 16.00 - 08.00.

Legevakt på dagtid

På dagtid på hverdager (utenom legevaktenes åpningstider; kl. 08.00 - 15.00 på Lillehammer og kl. 08.00 - 16.00 på Hamar) er ansvaret for øyeblikkelig hjelp plassert i fastlegeordningen. Fastlegene inngår en egen avtale med hverandre om vikarordninger ved fravær, slik at plikten til øyeblikkelig hjelp blir ivaretatt. Pasienter som står utenfor fastlegeordningen eller som midlertidig oppholder seg i kommunen, skal kontakte legevaktsentralen.

Ringsaker kommune har i tillegg etablert et kommunalmedisinsk senter, som er døgnåpent. Senteret kan kontaktes på telefon 62 36 20 26.

Ved livstruende tilstander ringes alltid 113 - AMK (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral).