Ringsaker brannvesen minner om det generelle forbudet om å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark som gjelder i perioden 15. april – 15. september – med mindre det gjøres der det åpenbart ikke kan medføre brann (brannforebyggende forskrift § 3). Denne bestemmelsen er tidligere ofte kalt for bålforbudet. Men det er ikke bare bål som rammes av forbudet. Det gjelder enhver form for ild. Engangsgriller er et slikt eksempel.

Det er nå meget høy skogbrannfare i hele Innlandet. Ringsaker kommune er ikke noe unntak. Meterologisk Institutt utarbeider en indeks som beskriver skogbrannfaren. Når indeksen er større enn 70 beskrives det som den høyeste skogbrannfaren «Meget stor fare» på skalaen. På målestasjoner i vår nærhet måles det nå en indeks på ca. 150. Det er ekstremt! Brannvesenet gir dermed ingen dispensasjoner fra forbudet så lenge det er så tørt.  

Du kan sjekke skogbrannindeksen her