Lismarka barnehage startet opp i 1976. Den har sine lokaler i skolebygget som ligger i hjertet av bygda. Barnehagen har også to avdelinger i et midlertidig tilbud i paviljong. 

Barnehagens nærmiljø er preget av et flott kulturlandskap med skog, gårder, åkre, stier, tjern og bekker. Barna stimuleres til variert lek og utfoldelse i naturen året rundt. Vi har egen gapahuk og lavvo og tilgang til skolens gymsal.