Lismarka barnehage er kommunal og startet opp i 1976. Den har sine lokaler i skolebygget som ligger i hjertet av bygda. Barnehagen har også et midlertidig tilbud i paviljong. På sikt skal det bygges en ny barnehage på Brøttum.

Barnehagens nærmiljø er preget av et flott kulturlandskap med skog, gårder, åkre, stier, tjern og bekker. Barna stimuleres til variert lek og utfoldelse i naturen året rundt. Vi har egen gapahuk og lavvo og tilgang til skolens gymsal.

Vi har 42 plasser fordelt på tre avdelinger for barn i alderen 0–6 år. Barnehagen har 11 årsverk, fem pedagoger og seks barneveiledere. Barnehageleder har full stilling med ansvar for tre barnehager.

Personalgruppa er sammensveiset og glad i jobben sin. De er til stede og ser viktigheten av deltakelse i lek og aktiviteter for å skape gode relasjoner. De gir barna mulighet til utfoldelse og til å kunne påvirke sin egen hverdag. De ansatte brenner for friluftsliv og tar ofte barna med på turer.

Barnehagens satsningsområder: Engelsk og antall, rom og form. Tema: Lek og barn i naturen. "Samvær i undring og glede, barn og voksne leker og lærer".