Representanter fra Kvarstad, Tjerneødegården, Lier, Hovinsholm, Dusgard, Hovelsrud, Mølstad, Ousdal og Gubberud gårder var blant lokalmatprodusentene som kom til Prøysenhuset for å delta på workshop med Andreas Viestad i dag.

Distribusjon, bærekraft, merkevarebygging, produktutvikling, ressursutnyttelse, råvareforedling, økologi, dyrevelferd, tilgjengelighet og opprinnelsesmerking var blant temaene som ble diskutert. 

Presenterte ideer

Næringssjef i Ringsaker kommune, Tor Rullestad, ledet møtet sammen med prosjektleder for «Matkommunen Ringsaker», Andreas Viestad. Representanter fra Landbrukskontoret i Ringsaker kommune var også tilstede. 

Produsentene selv fikk presentere side ideer, tankene og utfordringer for egen drift i framtida. Viestad kom med sine innspill og tips direkte til produsentene. 

Viktig arena

– Det er en viktig del av matprosjektet å legge til rette for at våre egne matprodusenter møtes og kan diskutere mulighetene videre, sa Rullestad.

– Vi ser at det er viktig at Viestad, som leder for «Matkommunen Ringsaker», får gå i direkte dialog med våre lokalmatprodusenter. Det er i de gode møtene at nye ideer og konsepter skapes og videreutvikles, la Rullestad til.