Trygt hjem-ordningen er et tilbud til ungdom om trafikksikker og rimelig transport hjem fra fest. Ordningen gjelder i helgene, i forbindelse med høytider og fra spesielle ungdomsarrangement.

  • Ordningen gjelder for ungdom i alderen 15 til 21 år (husk legitimasjon).
  • Drosje skal bestilles før klokka 20 samme kveld som den benyttes.
  • Trygt hjem bestilles på nummer 625 88 888. Nummeret skal brukes i hele Hedmark, også for skyss hjem fra Gjøvik, Lillehammer og Røros.
  • Hjemkjøring avtales mellom kl 24:00 - 03:00.
  • Det må være minimum tre passasjerer som skal hjem til samme område.
  • For ungdom i Ringsaker gjelder ordningen hjemkjøring også fra Gjøvik og Lillehammer. 

Les mer om ordningen på nettsidene til Hedmark Fylkeskommune