• Mulighetene for månedlig fakturering gjelder bare boligeiendommer, og ikke hytter.
  • Overføring fra kvartalsvis faktura til månedlig faktura må tilpasses kommunens ordinære kvartalsvise fakturering. 
  • De som ber om månedlig faktura mellom 1. mars og 31. mai, vil få månedlig faktura fra og med juli. 
  • De som ber om månedlig faktura mellom 1. juni og 31. august, vil få månedlig faktura fra og med oktober. 
  • De som ber om månedlig faktura mellom 1. september og 30. november, vil få månedlig faktura fra og med januar.
  • De som ber om månedlig faktura mellom 1. desember og 28.(29.) februar, vil få månedlig faktura fra og med april.
  • Ved salg av eiendom vil avtale om månedlig fakturering følge med over til ny hjemmelshaver.
  • Månedlig faktura har i hovedsak forfall den 20. hver måned. Dette kan avvike i starten på året på grunn av godkjenning av eiendomsskattetakster.
  • Dersom det senere ønskes å skifte fra månedlig til kvartalsvis faktura må det gis beskjed om dette til kommunens servicesenter. Kvartalsvis faktura har forfall 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. desember.

 

Fyll ut skjemaet under for å søke om månedlig fakturering av kommunale avgifter.