24. oktober er FN-dagen og i den sammenheng markerte Mørkved skole dette med en fellessamling i gymsalen hvor 6. trinn sto for programmet. Elevene presenterte hva FN er og hva FN jobber for, både med tekst, musikk og bilde. 
Senere på dagen arrangerte vi skoleløpet i forholdsvis hutrete høstvær, men positive elever og lærere bidro til et godt gjennomført arrangement til inntekt for FORUT`s aksjon; "Alle trenger et hjem". Etter endt løp fikk alle elevene saft og frukt som elevrådsrepresentantene på 6. og 7. trinn hadde ordnet.

 

Saftogfrukt.jpg

løp.jpg