Småtrinnet tilbrakte dagen i Furuberet. Noen var sjøsamer, noen var fjellsamer og noen var skogsamer. På hver av gruppene ble det laget leirplass med bål, elevene fikk høre samiske sagn og smake på reinskav og laks som var tilberedt på bålet. Og etterhvert så fikk sjøsamene, fjellsamene og skogsamene hilse på hverandre.

Mellomtrinnselevene fikk også lære om samefolket på ulike måter. På musikkstasjonen fikk de lære om joik og skulle samarbeide om å lage sin egen joik som skulle framføres for de andre elevene. Når de kom til formingsstasjonen fikk de innføring i de samiske fargenes betydning og de lærete å knyte vennskapsbånd. Den tredje stasjonen hadde fokus på å lære om hovedtrekk ved det samiske samfunnet og ble avsluttet med en quiz.

For elevene på Stavsberg ble det en variert og fin markering av Samefolkets nasjonaldag.