Når sneen uteblir, og det meste er glatt is - da må fantasien settes i sving.

Foruten flere ekstra bakedager, ble tomme esker forvandlet til et spennende kjøretøy.