På grunn av vedlikehold på avherdingsanlegget kan det i en periode bli litt økt kalkinnhold i vannet fra Narud Vannverk. Vedlikeholdsarbeidet forventes å pågå i ca. 14 dager.