Mo gård ble valgt til Ringsaker kommunes tusenårssted. Den har gitt navn til tettstedet Moelv. Gården lå under Hamar bispestol i middelalderen, med den første kjente bruker fra 1514. Gården ligger sentralt i byen. Den var skysstasjon fra 1700 tallet og til ca. 1880. Fra 1837 holdt herredsstyret sine møter her. Deler av hovedbygningen kan dateres tilbake til ca. 1700. Slik store deler av bygningen fremstår i dag har den vært fra ca. 1860. Mye av Moelv er reist på Mos grunn. Gårdens historie, bygninger og tuntrær danner et storslagent kulturminne. Venneforeningen "Venner av Mo" jobber for bevaring gjennom bruk og er postive krefter for Mo gård.