Tilbud og tjenester ved Moelv helsestasjon

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste som skal gi helsefremmende og forebyggende tilbud til barn og unge i alderen 0 - 20 år og til gravide. Tjenestene er gratis.

Moelv helsestasjon gir tilbud om:

 • Svangerskapskontroller
 • Fødselsforberedende kurs
 • Helseundersøkelser og rådgivning i sped- og småbarnsalder
 • Samlivs - og foreldreveiledning
 • Vaksinering
 • Barselgrupper 
 • Skolehelsetjeneste
 • Fysioterapitjeneste til barn og unge
 • Opplysningsvirksomhet og veiledning individuelt og i gruppe

Hva vi forventer av foreldre

Hva vi forventer av foreldre:

 • Foreldre eller andre med foreldreansvaret har hovedansvaret for barnets helse.
 • Barn har rett til nødvendig helsehjelp også i form av helsekontroller. Foreldre plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroller (Jfr. Lov om pasient – og brukerrettigheter §6).
 • Ved sykdom kontaktes barnets fastlege.
 • Dersom foreldre ikke ønsker å benytte helsestasjonen eller skolehelsetjenesten, plikter foresatte å sørge for at barna får et tilsvarende helsetilbud på annen måte.
 • Avbestilling / endring av timer bør skje i god tid før den aktuelle timen.

Velkommen til oss!

Ansatte

<

Navn Tittel E-post               Telefon                              
Ane Halvorsen  Helsesøster/skolehelsesøster Send e-post 62 34 78 14       
Anne Gro Klokkehaug Jordmor   62 34 78 10
Eli Hippe Fagereng Helsesøster, arb. leder Send e-post 62 34 78 13
Elin Ødegård Jordmor   62 34 78 18
Elvira Hansen Skolehelsesøster Send e-post 62 34 78 10/459 76 207
Kristin Stensli     Flyktningehel Send e-post 62 34 78 19
Lone Pilskog Sekretær Send e-post 62 34 78 10
Monika Kvam Fysioterapeut Send e-post 62 34 78 10
Peter Jansen Lege Send e-post 62 34 78 11 
Terese Syljuåsen Fysioterapeut Send e-post 62 34 78 17
Ingeborg Wien Re-leder for helsestasjonstjenesten Send e-post 62 33 59 45

 

Åpningstider

ÅPNINGSTIDER SOMMEREN 2018

Familiens Hus i Moelv har noe varierende åpningstider i sommereferien. Dette gjelder uke 29-32. Telefonsvarer blir satt på hvis vi ikke er tilgjengelig. Telefonnummer 62 34 78 10.

 

ÅPNINGSTIDER FØR OG ETTER SOMMERFERIEN

Vi har åpent mandag-fredag 08.30 – 11.00 og 12.30-14.30

Velkommen!