Dagsorden:

  • Innledning
  • Resultater fra 2016 og 2017 ved NIVA
  • Aktuelle tiltak fra kommunale enheter
  • Spørsmål/kommentarer