Ungdommens kommunestyre består av representanter fra alle kommunens ungdomsskoler og fra videregående skole. I går møtte årets ungdommens kommunestyre for første gang, og det var en spent forsamling som troppet opp.

Valg
I det første møtet var det saker som valg av ordfører, varaordfører og arbeidsutvalg for UKS, samt tildeling av UKS –midler som var agenda.

Det ble Åse Mari Rynning Hansen fra Moelv ungdomsskole ble valgt som ny ordfører. Med seg som varaordfører fikk hun Berit-Sofie Wolden, også fra Moelv ungdomsskole.

Skolehverdagen sentral

De unge representantene i kommunestyret er opptatt av skolehverdagen. Aktuelle temaer er helsesøster/helsegutt, psykisk helse, skolemiljø, elevvurderinger kontra karakterer, kantinetilbud, mer fag som svømming og gym samt mat og helse. I tillegg er de også opptatt av at kollektivtransporttilbudet er for dårlig, spesielt utenfor byene.

UKS-midler

UKS-midlene er penger ungdommens kommunestyre har til disposisjon. Dette året er det kr 69.000 som fordeles på ulike gode tiltak for barn og unge i kommunen. Disse fikk midler:

  • Nes og Helgøya Bygdekvinnelag får 8.000 kroner til «Eventyrlig tur». Målet er å gi barn en god tur- og kulturopplevelse.
  • Urbane Tømmerstock får 8.000 kroner til leie av lydutstyr til en åpen, rusfri og gratis bandkonkurranse for barn og unge.
  • Foreningen Kulturkoblingen får 11.000 kroner til innkjøp av mikrofoner, kabler og stativer.
  • Brumunddal speidergruppe får 12.000 kroner til støtte til deltakelse på kretsleir.
  • Ringsaker Røde Kors Moelv får 10.000 kroner til aktiviteter som bowlingkvelder, kinobesøk og hytteturer.
  • Åsheim Skytterlag får 20.000 kroner til støtte for å finansiere utvidelse av 100m standplass.

Engasjement er viktig

Oppvekstkomiteens leder Kjerstin Lundgård er mentor for ungdommen, og hun fortalte om viktigheten av å engasjere seg og sette ideer ut i handling, og til våren har hun et ønske om at UKS skal komme til kommunestyret og fortelle politikerne om saker de har jobbet med og hva de er opptatt av.