– Nettbrettene blir barnas hovedverktøy. Når elevene får hvert sitt nettbrett, gir det helt nye muligheter for digital læring. Elevene skal lære mer, de skal lære annerledes og de skal selv være aktive i sin egen læringsprosess. Økt kvalitet i undervisningen og økt digital kompetanse hos elevene er bakgrunnen for innføringen av nettbrett i skolen, sier kommunalsjef Anne Kari Thorsrud.

– Skrivebøker og litteratur er selvfølgelig en naturlig del av undervisningen fortsatt, men med iPadene får lærerne en helt annen mulighet til individuell og tilpasset opplæring, legger Thorsrud til. 

Kommunalsjefen, rektorene og lærerne ved de fire barneskoleneskolene har tidligere i vinter besøkt skoler i kommuner som har tatt nettbrett i bruk i undervisningen. De har også fått omfattende opplæring i nettbrett som læringsverktøy.

En liten revolusjon

Rektor ved Kylstad skole, Line Osmo, synes det er spennende å være en av skolene som først tar i bruk de nye iPadene. 

– Vi ser at iPadene gir elevene en helt annen motivasjon og lyst til å lære. Ta lese- og skriveopplæringen som eksempel: Med iPadene tar vi i bruk en egen metodikk som gjør at elevene «skriver seg til lesing» i stedet for å lese seg til lesing, ved hjelp av headset med lydstøtte, sier Osmo. 

– Når de taster en bokstav, hører de lyden. Når de har skrevet et helt ord, vil de høre om ordet er skrevet riktig. Det er som å ha en lærer som hvisker deg i øret og veileder deg hele tiden. Dette gjør at vi kan introdusere flere bokstaver samtidig, forklarer hun.

iPad er gøy!

Elevene på 1. og 2. trinn på Kylstad sitter konsentrerte og jobber med en høsttegning i et tegneverktøy på iPaden.

– Jeg synes det er veldig gøy å tegne på iPaden, sier Adrian Hagen, og viser frem tegningen sin. 

– Jeg har også skrevet navnet mitt og ord som jeg har hørt på headsettet mitt. Dessuten tror jeg det blir mye morsommere når jeg kan gjøre lekser på iPaden min, slår han fast.  

Hvilke apper som er tilgjengelige på iPadene er bestemt på kommunalt nivå, og iPadene kan ikke brukes til nedlastning av spill eller annen underholdning. Det er firmaet Kreasjon som bistår kommunen i opplæringsfasen og innkjøringen av nettbrettene i skolen. Innen våren 2020 skal alle barne- og ungdomsskoler ha et digitalt verktøy i målestokk én til én.